Η Ελένη Ρηγούτσου είναι κλινική ψυχολόγος – ψυχαναλύτρια, μέλος της της Νέας Λακανικής Σχολής, της Παγκόσμιας Εταιρείας Ψυχανάλυσης, της Ελληνικής Εταιρείας της Νέας Λακανικής Σχολής, καθώς και του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων.

Είναι απόφοιτη του Πανεπιστημίου Franche – Comté στη Γαλλία, όπου έκανε και τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην Κλινική Ψυχολογία και Ψυχοπαθολογία (D.E.S.S.). Έχει συνεργαστεί ως Κλινική Ψυχολόγος με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τη Σχολή Δημόσιας Υγείας, το ΚΕΘΙ, Κ.Ε.Κ, Φορείς Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων, τα οποία αφορούσαν ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (άνεργους, μετανάστες, φυλακισμένους, αποφυλακισμένους, παλιννοστούντες).

Ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων έχει συνεργαστεί με το Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο προγραμμάτων των Σχολών Γονέων, των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων, καθώς και με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο.

Σήμερα, εργάζεται ως Κλινική ψυχολόγος στο Κέντρο Ημέρας της ΑμΚΕ Φαιναρέτη (Περιγεννητικές Ψυχικές Διαταραχές).